Επιστροφή

Femoroacetabular impingement: ο πόνος στο ισχίο για περισσότερο από δύο έτη δίνει υποδεέστερα μετεγχειρητικά αποτελέσματα

Ένα μεγάλο θέμα συζήτησης σχετικά με νέους ασθενείς με σύνδρομο μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης που πάσχουν από χρόνιο πόνο στο ισχίο και τελικά θεραπεύονται με αρθροσκόπηση είναι η διάρκεια των προεγχειρητικών συμπτωμάτων.  Γενικά κυριαρχεί η άποψη ότι η μεγάλη διάρκεια των συμπτωμάτων, δηλαδή ο πόνος και η δυσκαμψία του ισχίου πριν από την επέμβαση, ειδικά όταν αυτή ξεπερνάει τον ένα χρόνο οδηγεί σε όχι τόσο καλά αποτελέσματα μετά από αρθροσκόπηση ισχίου.

Σε μία νέα μελέτη μελετήθηκε η επίδραση της διάρκειας των προεγχειρητικών συμπτωμάτων σε ασθενείς με συμπτώματα σχετιζόμενα με την μηροκοτυλιαία πρόσκρουση (femoroacetabular impingement), οι οποίοι είχαν παρακολουθηθεί για πέντε χρόνια μετά την επέμβαση.  Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν ασθενείς με μηροκοτυλιαία πρόσκρουση (femoroacetabular impingement) μεταξύ του Ιανουαρίου 2012 και του Ιανουαρίου 2014 με ελάχιστη παρακολούθηση πέντε ετών.  Οι ασθενείς αξιολογήθηκαν με βάση τις κλίμακες αξιολόγησης ισχίου Hip Outcome Score Activities of Daily Living, Hip Outcome Score - Sport subscale, Modified Harris Hip Score, τη βαθμολογία του πόνου και τη βαθμολογία της ικανοποίησης μετεγχειρητικά.  Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με στατιστικές μεθόδους.  Συνολικά συμπεριελήφθησαν 310 ασθενείς με μέση ηλικία τα 34,1 έτη ± 11,9. 

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι οι ασθενείς με συμπτώματα σχετιζόμενα με μηροκοτυλιαία πρόσκρουση διάρκειας μεγαλύτερης των δύο ετών πριν από την αρθροσκόπηση ισχίου παρουσίαζαν υποδεέστερα αποτελέσματα μετά από την εγχείρηση, σε σχέση με ασθενείς με μικρότερη διάρκεια συμπτωμάτων.

 

Πηγή: “Arthroscopy”, Δεκέμβριος 2019

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].