Επιστροφή

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

Ο Αλέξανδρος Τζαβέας υπήρξε πάντα ενεργό μέλος στις δραστηριότητες των νοσοκομείων που εργάστηκε, γράφοντας και ανακοινώνοντας πολλαπλές επιστημονικές εργασίες. Αναλυτικό κατάλογο των ανακοινωμένων εργασιών θα βρείτε παρακάτω.

Προφορικές ανακοινώσεις σε ελληνικά και ξένα συνέδρια

1. Ναούμ Μ, Μοσχίδης Α, Τζαβέας Α, Καμεντσίδης Π, Μπρέντας Θ, Σκαρλάτος Χ, Χρηστάκης Χ. «Σπάνια περίπτωση μεσοθηλιώματος του περιτοναίου». Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 2000.

2. Τζελέπη Κ, Καμεντσίδης Π, Μπρέντας Θ, Κόντος Ν, Ευσταθίου Δ, Τζαβέας Α, Χρηστάκης Χ. «Ενδιαφέρουσα περίπτωση Non-Hodgkin λεμφώματος στομάχου και λεπτού εντέρου». Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 2000.

3. Tzelepi K, Tzaveas A, Karanikas M, Christakis C. «Problems and complications of endoscopic cholocystectomy and their treatment». International Meeting of Laparoscopic and Endoscopic Surgery, Athens, 2001.

4. Tzaveas A. «e-PBL in Orthopaedics». Presented at 6th International Symposium on Health Information Management Research, May 2001, Halkidiki, Greece.

5. Τζαβέας Α, Βρεττάκος Α, Παπαδόπουλος Α, Χαυτίκης Ν, Μουρατίδης Α. «Σύνδρομο ωλενίου σωλήνα του Guyon». Συνέδριο Ορθοπαιδικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 2004.

6. Χαυτίκης Ν, Βρεττάκος Α, Παρασκευάς Γ, Σιδηρόπουλος Α, Τζαβέας Α, Καραθανάσης Α, Ιντζές Δ. Σύγκριση πρώιμων αποτελεσμάτων αποκατάστασης μηνισκικών ρήξεων με βιοδιασπώμενη βίδα Trinion και βέλη μηνίσκου (arrows). Πανελλήνιο Αρθροσκοπικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 2005.

7. Σιδηρόπουλος Α, Βρεττάκος Α, Τζαβέας Α, Χαυτίκης Ν, Παρασκευάς Γ, Καραθανάσης Α, Ιντζές Δ. «Αναδρομική τοπογραφική και μορφολογική μελέτη μηνισκικών ρήξεων με αρθροσκοπική αντιμετώπιση». Πανελλήνιο Αρθροσκοπικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 2005.

8. Παρασκευάς Γ, Βρεττάκος Α, Χαυτίκης Ν, Γιγής Π, Σπανίδου Σ, Τζαβέας Α. «Μορφολογία και λειτουργικά χαρακτηριστικά του υπακρωμιακού ορογόνου θυλάκου: μελέτη σε πτώματα». Πανελλήνιο Αρθροσκοπικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 2005.

9. Παρασκευάς Γ, Βρεττάκος Α, Σπανίδου Σ, Χαυτίκης Ν, Τζαβέας Α, Στολτίδου Α. «Δίχωρος υπερεπιγονατιδικός ορογόνος θύλακος: παρουσίαση μιας περίπτωσης. Κλινική σημασία». Πανελλήνιο Αρθροσκοπικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 2005.

10. Τζαβέας Α, Βρεττάκος Α, Χαυτίκης Ν, Βαχαβιόλος Ν, Μπάρτζης Τ, Ιντζές Δ. «Στατιστική μελέτη του αριθμού των Ορθοπαιδικών Ιατρών στην Ελλάδα». Συνέδριο Ορθοπαιδικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος, Καστοριά, 2006.

11. Ξενόπουλος Κ, Σιδηρόπουλος Α, Καραθανάσης Α, Ευθυμιάδης Δ, Τζαβέας Α, Ιντζές Δ. «Αrthroscopic ACL reconstruction with double bundle tecnnique». Presented at the 62nd National Orthopaedic Congress, Athens, October 2006.

12. Μπάρτζης Τ, Στεργιανούδης Π, Κλεπουσνιώτης Ε, Τζαβέας Α, Βαχαβιόλος Ν, Ιντζές Δ. «Misdiagnosed osteonecrosis of the femoral head on patients with back pain». Presented at the 62nd National Orthopaedic Congress, Athens, October 2006.

13. Μπάρτζης Τ, Στεργιανούδης Π, Κλεπουσνιώτης Ε, Τζαβέας Α, Βαχαβιόλος Ν, Ιντζές Δ. «Modified proximal osteotomy of the base of first metatarsal with triplane correction of the distal part». 62nd National Orthopaedic Congress, Athens, October 2006.

14. Μπάρτζης Τ, Στεργιανούδης Π, Βρεττάκος Α, Τζαβέας Α, Ιντζές Δ. «Posterior shoulder dislocation: 3 cases. Rare dislocations-diagnostic pitfall». 62nd National Orthopaedic Congress, Athens, October 2006.

15. Tzaveas A, Mouratidis A, Klepousniotis E, Haftikis N, Intzes D. «Treatment of Swan-Neck deformity with SORL technique (Spiral Oblique Retinacular Ligament)». Podium presentation in XII European Congress of Federation of European Associations For Surgery Of The Hand (FESSH), Athens, 2007.

16. Tzaveas A, Sidiropoulos A, Xenopoulos K, Gekas C, Intzes D. «Open reduction and internal fixation of carpal dislocations». Poster presentation in XII European Congress of Federation of European Associations For Surgery Of The Hand (FESSH), Athens, 2007.

17. Antoniou K, Xenopoulos K, Klepousniotis E, Tzaveas A, Bartzis T, Vrettakos A, Intzes D. «Modification of proximal 1st metatarsal osteotomy with triaxial correction of the distal part of the metatarsal and biomechanical correction of support phases during gait». Podium presentation at the 1st Combined Hellenic Austrian Congress in Foot and Ankle Disorders, Myconos, Greece, 2007.

18. Xenopoulos K, Bartzis T, Klepousniotis E, Tzaveas A, Antoniou K, Intzes D. «Tarsal tunnel syndrome management of 3 patients». Podium presentation at the 1st Combined Hellenic Austrian Congress in Foot and Ankle Disorders, Myconos, Greece, 2007.

19. Παρασκευάς Γ, Νάτσης Κ, Τζαβέας Α, Βρεττάκος Α, Σπανίδου Σ. «Σύνδρομο παγίδευσης του άνω γλουτιαίου νεύρου: παρουσίαση περίπτωσης – πτωματική μελέτη». 26ο Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2007.

20. Παρασκευάς Γ, Νάτσης Κ, Τζαβέας Α, Βρεττάκος Α, Σπανίδου Σ. «Παγίδευση του ωλενίου νεύρου στο σωλήνα του Gyuon από υπεράριθμο μυ. Παρουσίαση περίπτωσης». 26ο Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2007.

21. Τζαβέας Α, Στεργιανούδης Π, Βρεττάκος Α, Παρασκευάς Γ, Ιντζές Δ. «Πλεονεκτήματα της ενδοσκοπική αποσυμπίεσης του καρπιαίου σωλήνα. Πρώιμα αποτελέσματα και η εμπειρία μας». 26ο Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2007.

22. Τζαβέας Α, Μπουρσινός Λ, Μανώλογλου Κ, Χατζηπαππάς Χ. «Ανατομία του κερκιδικού νεύρου – θέσεις παγίδευσης στα κατάγματα του βραχιονίου». Στρογγυλή Τράπεζα Ειδικευομένων, Μάιος 2007, Θεσσαλονίκη.

23. Καραθανάσης Α, Τζαβέας Α, Σταυριανός Γ, Στεργιανούδης Π, Ξενόπουλος Κ, Ιντζές Δ. «Αποτελέσματα της οστεοτομίας Fulkerson σε ασθενείς με επιγονατιδομηριαία αρθρίτιδα». Συνέδριο Αρθροσκοπικής Εταιρείας, Αθήνα, Ιούνιος 2007.

24. Τζαβέας Α, Αντωνίου Κ, Κλεπουσνιώτης Ε, Σταυριανός Γ, Βρεττάκος Α, Ιντζές Δ. «Αντιμετώπιση τριών ασθενών με σύνδρομο ταρσιαίου σωλήνα». Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, Αθήνα, Σεπτέμβριος, 2007.

25. Μπάρτζης Τ, Τζαβέας Α, Κλεπουσνιώτης Ε, Σταυριανός Γ, Γκέκας Χ, Ιντζές Δ. «Σπάνια περίπτωση εξαρθρήματος αστραγάλου». Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, Αθήνα, Σεπτέμβριος, 2007.

26. Μπάρτζης Τ, Κλεπουσνιώτης Ε, Αντωνίου Κ, Τζαβέας Α, Βρεττάκος Α, Ιντζές Δ. «Ραβδομυόλυση μετά από χρήση δικλοφαινάκης». Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, Αθήνα, Σεπτέμβριος, 2007.

27. Κλεπουσνιώτης Ε, Τζαβέας Α, Ξενόπουλος Κ, Βρεττάκος Α, Τσιβίκης Φ, Ιντζές Δ. «Εντοπισμένη μη ειδική υμενίτιδα του αγκώνα με καθυστερημένη διάγνωση». Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, Αθήνα, Σεπτέμβριος, 2007.

28. Τζαβέας Α, Μπάρτζης Τ, Ξενόπουλος Κ, Τσιβίκης Φ, Καραθανάσης Α, Ιντζές Δ. «Αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη ανάταξη και οστεοσύνθεση καταγμάτων πλατώ». Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, Αθήνα, Σεπτέμβριος, 2007.

29. Τζαβέας Α. «Evidence Based Medicine στην Οσφυαλγία», Στρογγυλή Τράπεζα Ειδικευομένων, Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, Σάνη Χαλκιδικής, 2008.

30. Miller R, Τζαβέας Α, Villar R. «Η αποτελεσματικότητα της διεγχειρητικής έγχυσης υαλουρονικού οξέος (Durolane) στον μετεγχειρητικό πόνο και τη λειτουργικότητα, κατά την αρθροσκόπηση ισχίου – μία προοπτική, τυφλή, τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη», Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, Θεσσαλονίκη, 2009.

31. Miller R, Τζαβέας Α, Villar R. «Είναι αναγκαία η συρραφή του επιχειλίου χόνδρου; Μία εκτίμηση των απώτερων αποτελεσμάτων της μερικής εκτομής του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης παρατηρούμενη σε επαναληπτική αρθροσκόπηση ισχίου», Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, Θεσσαλονίκη, 2009.

32. Τζαβέας Α, Miller R, Villar R. «Ο δισχιδής οπίσθιος επιχείλιος χόνδρος: μία ανατομική παραλλαγή του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης», Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, Θεσσαλονίκη, 2009.

33. Παπαβασιλείου Α, Τζαβέας Α, Villar R. «Αρθροσκοπική ταξινόμηση της νέκρωσης της μηριαίας κεφαλής», Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, Θεσσαλονίκη, 2009.

34. Τζαβέας Α, Villar R. «Πρώιμα αποτελέσματα της αρθροσκοπικής αποκατάστασης των χόνδρινων βλαβών της κοτύλης με τη χρήση ινικής», Συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας, Ηράκλειο Κρήτης, 2009.

35. Τζαβέας Α, Villar R. «Μόρφωμα της οροφής της κοτύλης δίκην κύστης: ένα παθολογικό εύρημα ή μια ανατομική παραλλαγή;», Συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας, Ηράκλειο Κρήτης, 2009.

36. Τζαβέας Α, Villar R. «Μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα της μερικής επιφανειακής αρθροπλαστικής ισχίου», Συνέδριο ΕΕΧΟΤ, Θεσσαλονίκη, 2009.

37. Τζαβέας Α. «Η χρησιμότητα της αρθροσκόπησης ισχίου στη λήψη απόφασης για τη θεραπεία σε ασθενείς με χρόνιο πόνο στο ισχίο», Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, Αλεξανδρούπολη, 2010.

38. Τζαβέας Α. «Αρθροσκοπική αντιμετώπιση εκφύλισης και οστεοποίησης επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης σε ασθενή με χρόνιο πόνο στο ισχίο», Συνέδριο ΕΕΧΟΤ, Αλεξανδρούπολη, 2010.

39. Τζαβέας Α, Οικονομίδης Λ. «Ενδαρθρική έγχυση υαλουρονικού οξέος στην οστεοαρθρίτιδα ισχίου», Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, Πόρτο Καρράς, Χαλκιδική, 2011.

40. Τζαβέας Α, Κατζιώτη Φ. «Σπάνια περίπτωση ρήξης τετράγωνου μηριαίου μυός μετά από διατατικές ασκήσεις», Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, Πόρτο Καρράς, Χαλκιδική, 2011.

41. Τζαβέας Α, Κατζιώτη Φ, Παρασκευάς Γ. «Ενδιαφέρουσα περίπτωση επικοινωνίας του αρθρικού θυλάκου του ισχίου με τον ορογόνο θύλακο του λαγονοψοίτη τένοντα που ερμηνεύθηκε ως παθολογική βλάβη στην μαγνητική τομογραφία», Συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας, Ρέθυμνο, 2011.

42. Τζαβέας Α, Οικονομίδης Λ, Βρεττάκος Α, Καραθανάσης Α. «Θεραπευτικές παρεμβάσεις με αρθροσκοπική τεχνική στην οστεοαρθρίτιδα ισχίου», Συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας, Ρέθυμνο, 2011.

43. Τζαβέας Α. «Ήλος τανταλίου στην άσηπτη νέκρωση μηριαίας κεφαλής: εικόνες από αρθροσκόπηση ισχίου», Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, Θεσσαλονίκη, 2012.

44. Νάτσης Κ, Τζαβέας Α, Παρασκευάς Γ, Αναστασόπουλος Ν. «Η θρόμβωση της κάτω γλουτιαίας φλέβας ως πιθανό αίτιο άλγους στην περιοχή του ισχίου», Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, Θεσσαλονίκη, 2012.

45. Τζαβέας Α, Χριστοφορίδης Ι, Παρασκευάς Γ, Μπεσλίκας Θ, Νάτσης Κ. «Οι μεταβολές της ιδιοδεκτικότητας και των νευρουποδοχέων στην αστάθεια του ώμου», Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, Θεσσαλονίκη, 2012.

46. Τζαβέας Α. «Η αποτελεσματικότητα και οι τεχνικές δυσκολίες της αρθροσκόπησης ισχίου στην υμενική οστεοχονδρομάτωση σε μία σειρά 3 ασθενών», Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, Θεσσαλονίκη, 2013.

Προσκεκλημένος ομιλητής σε συνέδρια και Νοσοκομεία

1. Τζαβέας Α. «Επίδειξη τεχνικής αρθροσκόπησης ισχίου σε προπλάσματα», Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, Αλεξανδρούπολη, 2010.

2. Τζαβέας Α. Διάλεξη με θέμα «Υποτροφία ΟΤΕΜΑΘ: η εμπειρία της μετεκπαίδευσης στην αρθροσκόπηση ισχίου στο Ηνωμένο Βασίλειο», Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, Αλεξανδρούπολη, 2010.

3. Τζαβέας Α. Διάλεξη με θέμα «Κλινική εξέταση του ισχίου», 1η Ημερίδα Αρθροσκόπησης ισχίου, Θεσσαλονίκη, 2010.

4. Τζαβέας Α. Διάλεξη με θέμα «Αρθροσκόπηση ισχίου: ενδείξεις και τεχνική», Μποδοσάκειο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαίδας, 2011.

5. Τζαβέας Α. Διάλεξη με θέμα «Αρθροσκόπηση ισχίου: ενδείξεις και τεχνική», Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς, Θεσσαλονίκη, 2011.

6. Τζαβέας Α. Διάλεξη με θέμα «Labral tears», Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αρθροσκόπησης Ισχίου σε πτωματικά παρασκευάσματα (Hip Arthroscopy Cadaveric Course), Arezzo, Italy, 2011.

7. Τζαβέας Α. Διάλεξη με θέμα «How I do it: Αρθροσκόπηση ισχίου. Ενδείξεις και τεχνική», Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, Χαλκιδική, 2011.

8. Τζαβέας Α. Διάλεξη με θέμα «Writing case report paper in hip arthroscopy», Εκπαιδευτικό σεμινάριο Study design, revewing and writing in orthopaedics, sports medicine and arthroscopy, Κέρκυρα, 2012.

9. Τζαβέας Α. Διάλεξη με θέμα «Meet the expert (συνάντηση με ειδικό): Επώδυνο ισχίο σε αθλητές. Εξωαρθρικά αίτια», Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, Θεσσαλονίκη, 2012.

10. Τζαβέας Α. Διάλεξη με θέμα «Κλινική εξέταση και συσχέτιση κλινικών, παρακλινικών και αρθροσκοπικών ευρημάτων στην αρθροσκόπηση ισχίου», 5ο Συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας, Λάρισα, 2013.

11. Τζαβέας Α. Διάλεξη με θέμα «Ενδοσκοπική διαγνωστική και θεραπευτική διερεύνηση του ισχίου – εξωαρθρικά αίτια πόνου», Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ, Θεσσαλονίκη, 2013.

12. Τζαβέας Α. Διάλεξη με θέμα «Hip injuries in athletes: First Aid». FIMS TEAM PHYSICIAN DEVELOPMENT COURSE "Emergency and First Aid in Sports Medicine" Hands-on Training, Petros Nomikos Conference Center, Santorini, Greece, June 28th - 29th 2013.

13. Τζαβέας Α. Διάλεξη με θέμα «Εξωαρθρικές αιτίες άλγους του ισχίου στους αθλητές: αντιμετώπιση». 11ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος - 9ο Ελλαδο – Κυπριακό Συνέδριο Π. Νομικός Συνεδριακό Κέντρο, Σαντορίνη, 27-30 Ιουνίου 2013.

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].