Χονδροπάθεια κοτύλης: τα μικροκατάγματα δίνουν δεκαετή επιβίωση με πιθανότητα επιτυχίας 77% | Dr. Αλέξανδρος Π. Τζαβέας
Επιστροφή

Χονδροπάθεια κοτύλης: τα μικροκατάγματα δίνουν δεκαετή επιβίωση με πιθανότητα επιτυχίας 77%

Οι χόνδρινες βλάβες της κοτύλης αντιμετωπίζονταν παραδοσιακά με αρθροσκόπηση ισχίου και την τεχνική των μικροκαταγμάτων.  Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, νεότερες τεχνικές προτείνονται, όπως η αυτόλογη μεταμόσχευση χονδροκυττάρων, τα άλλο ή αυτο-μοσχεύματα, και διάφορες παραλλαγές χρήσης ικριωμάτων. Ωστόσο, υπάρχει αρκετή διχογνωμία για τη βέλτιστη τεχνική αντιμετώπισης των βλαβών αυτών.

Εντούτοις, πολλές απόψεις συγκλίνουν στο ότι η τεχνική των μικροκαταγμάτων αποτελεί το gold standard. Σε πρόσφατη μελέτη δημοσιεύτηκαν τα δεκαετή αποτελέσματα όσον αφορά την επιβίωση ισχίων ασθενών που υποβλήθηκαν σε αρθροσκόπηση, και διαπιστώθηκαν χόνδρινες βλάβες της κοτύλης που αντιμετωπίστηκαν με μικροκατάγματα. Στη μελέτη συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν προοπτικά και αναδρομικά στοιχεία ασθενών που υποβλήθηκαν σε αρθροσκόπηση ισχίου λόγω μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης, και πραγματοποιήθηκε η τεχνική των μικροκαταγμάτων σε χόνδρινες βλάβες της κοτύλης, μεταξύ των ετών 2009 και 2011.  Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν συνολικά για 10 χρόνια και η κατάστασή τους εκτιμήθηκε με τις κλίμακες αξιολόγησης Modified Harris Hip Score, Non Arthritic Hip Score και Visual Analog Scale.

Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 22 ισχία, σε 20 ασθενείς, με μέσο χρονικό διάστημα παρακολούθησης 124,5 ± 2,2 μήνες.  Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 42,3 έτη.  Όλοι οι ασθενείς βίωσαν μία στατιστικά σημαντική βελτίωση μεταξύ της προεγχειρητικής και μετεγχειρητικής κατάστασης μετά από 10 έτη. Συνολικά, το 77,3% των ασθενών δεν χρειάστηκε να υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική ισχίου, ενώ το 83,3% εμφάνισε μία minimal clinically important difference για τις κλίμακες αξιολόγησης.

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι μετά τη δεκαετή παρακολούθηση, η επιβίωση των ισχίων κυμάνθηκε στο 77,3%, και στους ασθενείς στους οποίους δεν απαιτήθηκε ολική αρθροπλαστική ισχίου σημειώθηκε σημαντική βελτίωση σε όλες τις κλίμακες αξιολόγησης.

Πηγή: Arthroscopy”, Μάιος 2023

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].