Επιστροφή

Υπερηχοτομογραφία και καθοδηγούμενη έγχυση στο ισχίο στη διάγνωση της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης

Ένας σημαντικός αριθμός ασθενών παρουσιάζονται με άτυπη συμπτωματολογία από το ισχίο.  Σε αυτούς υπάρχει η ανάγκη της διαφοροποίησης της αιτιολογίας των συμπτωμάτων, δηλαδή αν αυτά προέρχονται τελικά από το ισχίο, λόγω μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης, ή από άλλες ανατομικές περιοχές (οσφυϊκή δισκοκήλη, μυϊκές θλάσεις κ.τ.λ.).

Σε μία νέα μελέτη εκτιμήθηκε η διάγνωση της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης σε ασθενείς με άτυπα συμπτώματα με υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη έγχυση στο ισχίο, στη διετία μεταξύ Ιανουαρίου 2017 και Φεβρουαρίου 2019. 

Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε συστηματική φυσική εξέταση, υπερηχογραφική εξέταση, μαγνητοτομογραφική εξέταση και υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη έγχυση στο ισχίο πριν από τη χειρουργική επέμβαση.  Οι ασθενείς με θετική ανταπόκριση στην έγχυση του ισχίου υπεβλήθησαν σε αρθροσκοπική χειρουργική επέμβαση προκειμένου να θεραπευτεί η ενδαρθρική παθολογία.  

Εκτιμήθηκαν η ευαισθησία, η ειδικότητα, η ακρίβεια και η θετική προγνωστική αξία της υπερηχοτομογραφίας και της μαγνητικής τομογραφίας, χρησιμοποιώντας την αρθροσκοπική τεχνική ως την τεχνική επιλογής για την διαγνωστική ικανότητα στα ενδαρθρικά προβλήματα.  Καταγράφηκε, επίσης, η ακρίβεια της υπερηχογραφικά καθοδηγούμενης έγχυσης στο ισχίο.  Εκτιμήθηκαν ακόμη προεγχειρητικά, αλλά και μετεγχειρητικά οι κλίμακες αξιολόγησης του ισχίου, Visual analog scale και modified Harris Hip Score.  

Συνολικά 78 ασθενείς με άτυπα συμπτώματα διαγνώστηκαν με μηροκοτυλιαία πρόσκρουση.  Μεταξύ αυτών 50 ασθενείς είχαν θετική ανταπόκριση στην έγχυση, ενώ 28 αρνητική. Συνολικά 38 ασθενείς τελικά υπεβλήθησαν σε αρθροσκόπηση ισχίου.  Η ανταπόκριση στην υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη έγχυση ήταν κατά 91,7% ακριβής για την ανίχνευση της παρουσίας ενδαρθρικών βλαβών.  Δεν υπήρχε καμία επιπλοκή από τις εγχύσεις στους ασθενείς. Η ευαισθησία, η θετική προγνωστική αξία και η ακρίβεια από την υπερηχογραφική τεχνική ήταν 82,9%, 96,7% και 80,6% αντίστοιχα.  Η ευαισθησία και η ακρίβεια της υπερηχογραφικής εκτίμησης για ρήξεις επιχειλίου χόνδρου της πρόσθιας-άνω περιοχής ήταν 72,2%.  Για τη μαγνητική τομογραφία η ευαισθησία, η θετική προγνωστική αξία και η ακρίβεια ήταν 72,2%, 96,3% και 74,3% αντίστοιχα.  Για τη μαγνητική τομογραφία η διάγνωση της ρήξης του επιχειλίου χόνδρου ήταν 88,9%.  

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι η υπερηχογραφική εξέταση και η υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη έγχυση στο ισχίο έχουν υψηλή ακρίβεια στη διάγνωση της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης σε ασθενείς με άτυπα συμπτώματα.

Πηγή: “Arthroscopy”, Αύγουστος 2020

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].