Το κλινικό και λειτουργικό αποτέλεσμα μετά από χειρουργική επιδιόρθωση του επιχειλίου χόνδρου σε ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των πενήντα ετών | Dr. Αλέξανδρος Π. Τζαβέας
Επιστροφή

Το κλινικό και λειτουργικό αποτέλεσμα μετά από χειρουργική επιδιόρθωση του επιχειλίου χόνδρου σε ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των πενήντα ετών

Αρθροσκοπική εικόνα ρήξης επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης
Αρθροσκοπική εικόνα ρήξης επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης

Tomer Ben Tov et al, Arthroscopy, 2014

Ο σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η εκτίμηση του κλινικού και λειτουργικού αποτελέσματος της αρθροσκοπικής επιδιόρθωσης του επιχειλίου χόνδρου σε ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των πενήντα ετών. Οι συγγραφείς πραγματοποίησαν μία προοπτική ανάλυση σε είκοσι ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των πενήντα ετών, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε αρθροσκοπική επιδιόρθωση ρήξης του επιχειλίου χόνδρου . Η ένδειξη για αρθροσκόπηση ισχίου ήταν πόνος στο ριζομήριο λόγω πολλαπλών αιτιών, με ή χωρίς μηχανικά συμπτώματα, ο οποίος δεν ανταποκρινόταν σε μη χειρουργική θεραπεία για περισσότερους από έξι μήνες. Διεγχειρητικά, όλοι οι ασθενείς διαγνώστηκαν να έχουν παθολογική εικόνα του επιχειλίου χόνδρου. Η μέση διάρκεια των συμπτωμάτων στους ασθενείς ήταν 3,1 χρόνια και ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 22 μήνες. Το αποτέλεσμα εκτιμήθηκε προοπτικά με την τροποποιημένη κλίμακα αξιολόγησης του ισχίου Harris και την κλίμακα αξιολόγησης του ισχίου Hip Outcome Score». Η ένδειξη για αρθροσκόπηση ισχίου ήταν η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση με βλάβη τύπου cam και ρήξη του επιχειλίου χόνδρου σε τέσσερις ασθενείς, μηροκοτυλιαία πρόσκρουση τύπου pincer και ρήξη επιχειλίου χόνδρου σε έναν ασθενή, μηροκοτυλιαία πρόσκρουση και των δύο τύπων σε έναν ασθενή, μία ρήξη του μέσου γλουτιαίου σε δύο ασθενείς και μία μεμονωμένη ρήξη επιχειλίου χόνδρου σε 12 ασθενείς. Χόνδρινες βλάβες της κοτύλης παρατηρήθηκαν σε 11 ασθενείς. Το συμπέρασμα που εξήχθη από τη μελέτη αυτή ήταν ότι η αρθροσκοπική διαχείριση της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης και της ρήξης του επιχειλίου χόνδρου σε ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των πενήντα ετών χωρίς σημαντική αρθρίτιδα, σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης της αρθρίτιδας Tonnis, σχετίζεται με σημαντική βελτίωση στο αποτέλεσμα. Λόγω της μεγάλης σημασίας του επιχειλίου χόνδρου για τη μακροπρόθεσμη ακεραιότητα του ισχίου, οι συγγραφείς προτείνουν την επιδιόρθωση του επιχειλίου χόνδρου, όταν αυτή είναι δυνατή, σε αυτούς τους ασθενείς.

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].