Επιστροφή

Οι νεότεροι των 55 ετών ασθενείς εμφανίζουν καλά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στην ολική αρθροπλαστική ισχίου

Ο αριθμός των νέων, ηλικίας μικρότερης των 55 ετών, ασθενών που υποβάλλονται σε ολική αρθροπλαστική ισχίου έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.  Γνωρίζουμε ότι στις μεγάλες ηλικίες η τεχνική της ολικής αρθροπλαστικής ισχίου έχει δείξει άριστα αποτελέσματα.  Όμως, η βιβλιογραφία δεν παρέχει ακόμα αρκετά δεδομένα σχετικά με την πρόγνωση των νεότερων ασθενών και ειδικά αυτών με ηλικία μικρότερη των 55 ετών, που υποβάλλονται σε μία τέτοια χειρουργική επέμβαση.

Σε αυτό το ερώτημα ήρθε να απαντήσει μία νέα μελέτη κατά την οποία μελετήθηκε η τρέχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τις ενδείξεις, την επιλογή των προθέσεων, την μακροπρόθεσμη επιβίωσή τους, το ποσοστό επιπλοκών και των επανεγχειρήσεων και των ακτινολογικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων της ολικής αρθροπλαστικής ισχίου, σε ασθενείς νεότερους των 55 ετών. 

Έγινε μία συστηματική μελέτη των ιατρικών βάσεων πληροφοριών Embase και Medline στην αγγλική γλώσσα, σε μελέτες που δημοσιεύτηκαν μεταξύ του 2000 και 2018, και οι οποίες αναφέρουν αποτελέσματα της πρωτογενούς ολικής αρθροπλαστικής ισχίου σε ασθενείς νεότερους των 55 ετών, με μία ελάχιστη διάρκεια παρακολούθησης 10 ετών.  

Επιλέχθηκαν 32 μελέτες που περιείχαν 3.219 περιπτώσεις ολικής αρθροπλαστικής ισχίου σε 2.434 ασθενείς.  Οι περισσότερο κοινές προεγχειρητικές διαγνώσεις ήταν η νέκρωση της μηριαίας κεφαλής, η οστεοαρθρίτιδα και η αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχίου.  

Οι προθέσεις που επιλέχθηκαν ήταν οι διαμορφούμενες (modular implants), προθέσεις χωρίς τσιμέντο και επιφάνειες επαφής μετάλλου σε πολυαιθυλένιο.  Τα ποσοστά επιβίωσης της πενταετίας και δεκαετίας ήταν 98.7% και 94.6% αντίστοιχα. Τα ποσοστά του εξαρθρήματος, της εν τω βάθει λοίμωξης και της επανεγχείρησης για κάθε αιτία ήταν 2,4%, 1,2% και 16,3% αντίστοιχα.  Η μέση βαθμολογία της κλίμακας αξιολόγησης Harris Hip Score βελτιώθηκε από το 43,6/100 στο 91/100.

Η μελέτη έδειξε ότι η ολική αρθροπλαστική ισχίου σε ασθενείς νεότερους των 55 ετών έχει αξιόπιστα αποτελέσματα.  Ωστόσο, οι τελευταίες μελέτες θα πρέπει να εκτιμήσουν τα ανάλογα αποτελέσματα σε βάθος δεκαετίας, δεκαπενταετίας και εικοσαετίας. 

Πηγή: “Canadian Journal of Surgery”, Αύγουστος 2019

 

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].