Επιστροφή

Οι καθοδηγούμενες από υπερηχογράφημα εγχύσεις στο ισχίο έχουν υψηλή ακρίβεια στη διάγνωση της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης σε ασθενείς με άτυπα συμπτώματα

Νέα μελέτη εκτίμησε τη διαγνωστική αξία του υπερηχογραφήματος και των υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση ενδαρθρικών εγχύσεων στο ισχίο, για τη διάγνωση της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης σε ασθενείς με άτυπα συμπτώματα.

Στη νέα αυτή μελέτη εκτιμήθηκαν συνεχόμενοι ασθενείς, οι οποίοι διαγνώστηκαν με σύνδρομο μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης και άτυπα συμπτώματα, και οι οποίοι υπεβλήθησαν σε καθοδηγούμενη με υπερηχογράφημα ενδαρθρική έγχυση στο ισχίο, μεταξύ Ιανουαρίου 2017 και Φεβρουαρίου 2019. Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε συστηματική κλινική εξέταση, υπερηχογραφική και μαγνητοτομογραφική εξέταση και τέλος, σε υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη ενδαρθρική έγχυση στο ισχίο.  Οι ασθενείς που είχαν θετική ανταπόκριση στην έγχυση υπεβλήθησαν σε αρθροσκόπηση ισχίου για την αντιμετώπιση των ενδαρθρικών βλαβών. Υπολογίστηκε η ευαισθησία, η ειδικότητα, η ακρίβεια και η θετική προγνωστική αξία του υπερηχογραφήματος και της μαγνητικής τομογραφίας σε συσχέτιση με τα ευρήματα της αρθροσκόπησης.  Εκτιμήθηκαν επίσης προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά αποτελέσματα από τις κλίμακες αξιολόγησης Visual Analog Scale για τον πόνο και Modified Harris Hip Score.

Συνολικά συμπεριελήφθησαν 78 ασθενείς με άτυπα συμπτώματα, οι οποίοι θεωρήθηκαν ως πάσχοντες από μηροκοτυλιαία πρόσκρουση.  Μεταξύ αυτών οι 50 είχαν θετική ανταπόκριση στην έγχυση ενώ οι 28 αρνητική.  Τελικά, 36 ασθενείς υπεβλήθησαν σε αρθροσκόπηση ισχίου. Η ανταπόκριση της ενδαρθρικής έγχυσης του ισχίου ήταν 91,7% για την ανίχνευση ενδαρθρικής παθολογίας. Δεν υπήρξαν ανεπιθύμητες ενέργειες ή επιπλοκές από τις εγχύσεις αυτές.  Η ευαισθησία, η ειδικότητα και η θετική προγνωστική αξία του υπερηχογραφήματος στη διάγνωση της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης τύπου cam ήταν 82,9%, 80,6% και 96,7% αντίστοιχα. Η ευαισθησία και η ειδικότητα του υπερηχογραφήματος στη διάγνωση της ρήξης του πρόσθιου-άνω επιχειλίου χόνδρου ήταν 72,2%.  Η μαγνητική τομογραφία είχε ειδικότητα, θετική προγνωστική αξία και ακρίβεια 72,2%, 96,3% και 74,3% αντίστοιχα, για τη διάγνωση της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης, ενώ για τη διάγνωση της ρήξης του επιχειλίου χόνδρου η ευαισθησία και η ακρίβεια ήταν 88,9%. 

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι η υπερηχογραφική εξέταση και η υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη ενδαρθρική έγχυση στο ισχίο έχουν υψηλή ακρίβεια στη διάγνωση της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης σε ασθενείς με άτυπα συμπτώματα.

Πηγή: “Arthroscopy”, Ιανουάριος 2021

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].