Επιστροφή

Νέα μελέτη: Ρήξη επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης σε ασθενείς > 40 ετών: αρθροσκόπηση ισχίου VS φυσιοθεραπεία

Μία νέα ελεγχόμενη τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη δίνει νέα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της αρθροσκόπησης ισχίου στις ρήξεις επιχειλίου χόνδρου σε ασθενείς ηλικίας > 40 ετών σε σύγκριση με την μεμονωμένη φυσιοθεραπεία, που δημοσιεύτηκε στο αμερικάνικο περιοδικό “The American Journal of Sports Medicine”.

Σε προηγούμενες μελέτες έχουν φανεί μη ικανοποιητικά αποτελέσματα της αρθροσκοπικής χειρουργικής για την θεραπεία των ρήξεων του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης σε ασθενείς ηλικίας > 40 ετών.  Στη νέα μελέτη έγινε σύγκριση της αρθροσκόπησης ισχίου με τη συντηρητική αγωγή σε ασθενείς με συμπτωματολογία ρήξης επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης, ηλικίας > 40 ετών, στους οποίους υπήρχαν περιορισμένα ευρήματα οστεοαρθρίτιδας στις ακτινογραφίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη ήταν επιπέδου Ι όσον αφορά την τεκμηρίωση, δηλαδή ήταν ελεγχόμενη και τυχαιοποιημένη.

Τα στοιχεία της μελέτης πάρθηκαν από έναν μεμονωμένο χειρουργό με ασθενείς που εμφάνιζαν τεκμηριωμένη ρήξη επιχειλίου χόνδρου στη μαγνητική τομογραφία, ενώ οι ενδείξεις για οστεοαρθρίτιδα από τον ακτινολογικό έλεγχο ήταν βαθμού 0 έως 2 κατά Tonnis και τυχαιοποιήθηκαν με αναλογία 1:1 με ασθενείς που υπεβλήθησαν μόνο σε φυσιοθεραπεία και ελέγχθηκαν με ένα ηλεκτρονικό σύστημα τυχαιοποίησης. Οι ασθενείς με μεμονωμένη φυσιοθεραπεία παρακολούθησαν αυτήν για διάστημα > 14 εβδομάδων.

Τα πρωτογενή αποτελέσματα ελήφθησαν με βάση των κλιμάκων αξιολόγησης Hip Outcome Tool, iHOT-33 και Modified Harris Hip Score (MHHS) στους 12 μήνες μετά από την τυχαιοποίηση, ενώ τα δευτερογενή αποτελέσματα συμπεριελάμβαναν άλλες κλίμακες αξιολόγησης και οπτική αναλογική κλίμακα πόνου. Τα αποτελέσματα εκτιμήθηκαν στους 3, 6 και 12 μήνες.  Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 90 ασθενείς από τους οποίους οι 81 ολοκλήρωσαν τη 12μηνη παρακολούθηση.

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι οι ασθενείς > 40 ετών με περιορισμένη  οστεοαρθρίτιδα, που υπεβλήθησαν σε αρθροσκοπική επιδιόρθωση της ρήξης του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης και μετεγχειρητική φυσιοθεραπεία οδηγήθηκαν σε καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την μεμονωμένη φυσιοθεραπεία.  Έτσι, το όριο της ηλικίας των 40 ετών δεν πρέπει να θεωρείται αντένδειξη για αρθροσκοπική επιδιόρθωση των ρήξεων του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης.

Πηγή: “The American Journal of Sports Medicine”, Μάρτιος 2021

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].