Μηροκοτυλιαία πρόσκρουση: συρραφή και ανακατασκευή του επιχειλίου χόνδρου προσφέρουν παρόμοια αποτελέσματα | Dr. Αλέξανδρος Π. Τζαβέας
Επιστροφή

Μηροκοτυλιαία πρόσκρουση: συρραφή και ανακατασκευή του επιχειλίου χόνδρου προσφέρουν παρόμοια αποτελέσματα

Η συρραφή ή μερική εκτομή του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης αποτελούν τις παραδοσιακές τεχνικές αντιμετώπισης στο σύνδρομο μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης.  Η ανακατασκευή του επιχειλίου χόνδρου θεωρείται μία περισσότερο προχωρημένη και εξειδικευμένη τεχνική, και ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ανεπάρκεια της δομής αυτής. Τα τελευταία χρόνια στη βιβλιογραφία υπάρχει μια συζήτηση σχετικά με την βέλτιστη τεχνική αντιμετώπισης των ρήξεων του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης.

Σε πρόσφατη μελέτη στο “Journal of Hip Preservation Surgery” έγινε προσπάθεια να αναλυθούν τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα των τεχνικών της ανακατασκευής, αλλά και της συρραφής ή μερικής εκτομής του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης σε ασθενείς με μηροκοτυλιαία πρόσκρουση. Η μελέτη ήταν μονοκεντρική και ενός χειρουργού, και είχε χαρακτηριστικά προοπτικής εργασίας.

Όλοι οι υπό μελέτη ασθενείς υπεβλήθησαν σε μία χειρουργική εξάρθρωση του ισχίου για μηροκοτυλιαία πρόσκρουση. Οκτώ ασθενείς υπεβλήθησαν σε ανακατασκευή του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης με στρογγύλο σύνδεσμο, 24 υπεβλήθησαν σε συρραφή του επιχειλίου χόνδρου και 24 σε μερική εκτομή.  Αποτυχία θεωρήθηκε η μετατροπή της επέμβασης σε ολική αρθροπλαστική ισχίου. Η μέση επανεξέταση των ασθενών ήταν 9,8 έτη ± 2,6. 

Παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση μετεγχειρητικά στις κλίμακες αξιολόγησης του ισχίου WOMAC total, WOMAC function, HOOS-QoL, HOOS-ADL και HOOS-SRA.  Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών ομάδων.  Συνολικά δέκα ασθενείς υπεβλήθησαν σε ολική αρθροπλαστική ισχίου, σε ένα μέσο χρονικό διάστημα 7,9 ± 3,5 ετών.  

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι η σύγκριση της συρραφής και μερικής εκτομής με την ανακατασκευή του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης με στρογγύλο σύνδεσμο παρέχει παρόμοια αποτελέσματα επιβίωσης του ισχίου, θεωρώντας την ολική αρθροπλαστική ως τελική έκβαση, καθώς επίσης και τις βελτιώσεις στις κλίμακες αξιολόγησης του ισχίου. Έτσι, η τεχνική αντιμετώπισης του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης μπορεί να προσαρμόζεται στη φύση της βλάβης της δομής του κάθε ασθενή με μία “a la carte” αντιμετώπιση.

Πηγή: “Journal of Hip Preservation Surgery”, Ιούλιος 2022

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].