Κεντρικό οστεόφυτο της κοτύλης: πώς επηρεάζει το αποτέλεσμα της αρθροσκόπησης ισχίου | Dr. Αλέξανδρος Π. Τζαβέας
Επιστροφή

Κεντρικό οστεόφυτο της κοτύλης: πώς επηρεάζει το αποτέλεσμα της αρθροσκόπησης ισχίου

Το κεντρικό οστεόφυτο (central acetabular osteophyte) της κοτύλης εντοπίζεται στις παρυφές του κοτυλιαίου βόθρου (cotyloid fossa). Έχει φανεί ότι το οστεόφυτο αυτό προκαλεί την πλάγια μετατόπιση της μηριαίας κεφαλής (lateralization), με αποτέλεσμα την απώλεια της επαλληλίας της με την αρθρική επιφάνεια της κοτύλης, και ως εκ τούτου την αύξηση των δυνάμεων επαφής και την μηχανική φθορά του αρθρικού χόνδρου.

Στο παρελθόν μελέτες έχουν υποστηρίξει ότι το κεντρικό οστεόφυτο της κοτύλης μπορεί να προκαλέσει το σύνδρομο της κεντρικής προστριβής της κοτύλης (central acetabular impingement), και επιτάσσουν την ανάγκη αρθροσκοπικής αφαίρεσης του οστεοφύτου.

Σε μία νέα μελέτη έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων μετά από αρθροσκόπηση ισχίου για σύνδρομο μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης (femoroacetabular impingement), και έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ μιας ομάδας με μη αφαιρούμενο κεντρικό οστεόφυτο και μιας ομάδας ελέγχου. 

Επρόκειτο για μια αναδρομική μελέτη στην οποία συμπεριελήφθησαν δύο ομάδες με 46 ισχία η καθεμία, με ελάχιστη παρακολούθηση δύο ετών.

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι η ομάδα όπου παρατηρήθηκε η ύπαρξη του κεντρικού οστεοφύτου παρουσίασε χειρότερα μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα, βάσει των κλιμάκων αξιολόγησης του ισχίου από τους ασθενείς, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. 

Η μελέτη αυτή ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση για το αν θα πρέπει το κεντρικό οστεόφυτο να αφαιρείται κατά τη διάρκεια αρθροσκόπησης.

 

Πηγή: “Arthroscopy”, Αύγουστος 2022

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].