Επιστροφή

Ασθενής

Οπίσθια κλίση κοτύλης (retroversion): αρθροσκοπική τεχνική έναντι περικοτυλιαίας οστεοτομίας

Η οπίσθια κλίση της κοτύλης αποτελεί μια ανατομική παραλλαγή, απότοκος της οποίας είναι η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση τύπου pincer.  Παραδοσιακά η ανωμαλία αυτή αντιμετωπιζόταν με περικοτυλιαία οστεοτομία, με μία δηλαδή ανοικτή επέμβαση κατά την οποία προσπαθεί να γίνει μεταβολή της κλίσης της κοτύλης περισσότερο προς τα εμπρός. 

Κλίση της λεκάνης (pelvic tilt) και εύρος κίνησης του ισχίου στη μηροκοτυλιαία πρόσκρουση

Η κλίση της λεκάνης στο οβελιαίο επίπεδο έχει συσχετιστεί σε μεγάλο βαθμό με το εύρος κίνησης των ισχίων, αλλά και με την εμβιομηχανική της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης.  Η θεωρητική βάση είναι ότι η πρόσθια ή η οπίσθια κλίση της λεκάνης μπορεί να αυξομοιώσει το εύρος κίνησης ή ακόμα και να επιδεινώσει την παθολογία της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης. Η φυσιοθεραπεία αποτελεί έναν συντηρητικό τρόπο διαχείρισης του συνδρόμου μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης και μία προσέγγιση είναι η προσπάθεια μεταβολής της κλίσης της λεκάνης με κατάλληλες ασκήσεις. 

Σχέση προσπέλασης - επιπλοκών στην ολική αρθροπλαστική ισχίου

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την σχέση της χειρουργικής προσπέλασης με τις μείζονες επιπλοκές στην επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής ισχίου.  Έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις υπέρ καθεμιάς από τις χειρουργικές προσπελάσεις στο ισχίο, δηλαδή την πρόσθια, την οπίσθια και την πλάγια.  

Σελίδες

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].

Εγγραφή στο Ασθενής