Επιστροφή

Η υπερηχογραφική γωνία άλφα σε χορευτές μπαλέτου

Η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση αποτελεί ένα συνηθισμένο ανατομικό εύρημα σε χορευτές μπαλέτου.  Η μορφολογία τύπου cam και η αυξημένη γωνία άλφα αποτελούν παράγοντες κινδύνου για πόνο στο ισχίο.  

Παραδοσιακά η γωνία άλφα μετριέται με πλάγιες ακτινογραφίες, είτε με λοξές εγκάρσιες τομές στη μαγνητική τομογραφία.  Πρόσφατα έχει ξεκινήσει η εκτίμηση της γωνίας  και με την υπερηχογραφική μέθοδο.  

Μία νέα μελέτη προσπάθησε να διερευνήσει την επίδραση της μετρούμενης με υπερηχογράφημα γωνία άλφα στο ισχίο και την επίδρασή της στις λειτουργικές δοκιμασίες σε υψηλού επιπέδου χορευτές μπαλέτου. 

Μετρήθηκαν οι γωνίες 25 χορευτών, μέσης ηλικίας 15,9 ετών, με τη χρήση υπερηχοτομογραφίας.  Η μορφολογία τύπου cam ορίστηκε ως γωνία άλφα > 60°.  Οι συμμετέχοντες στη μελέτη βαθμολόγησαν τον πόνο και τη λειτουργία του ισχίου τους με βάση την κλίμακα αξιολόγησης International Hip Outcome Tool 12 (iHOT-12).

Οι ερευνητές συμπέραναν ότι η γωνία άλφα μπορεί να έχει σημαντική αρνητική επίδραση στον πόνο και τη λειτουργικότητα του ισχίου και μάλιστα όταν αυτή ξεπερνά τις 60° προκαλεί επιδείνωση των συμπτωμάτων σε αυτούς τους αθλητές.

Πηγή: “Journal of Dance Medicine and Science”, Σεπτέμβριος 2020

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].