Επιστροφή

Η τενοντίτιδα του λαγονοψοΐτη μετά από αρθροσκόπηση ισχίου

Ο λαγονοψοΐτης είναι ένας ισχυρός καμπτήρας της άρθρωσης του ισχίου. Ως ένας από τους μεγαλύτερους μύες του ανθρώπινου σώματος εμφανίζει συχνά παθολογία με τη μορφή τενοντίτιδας ή τενοντοπάθειας. Επιπλέον, η δυσλειτουργία του λαγονοψοΐτη μπορεί να εκδηλωθεί και με συμπτωματολογία, σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αρθροσκόπηση ισχίου για μηροκοτυλιαία πρόσκρουση και ρήξη του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης.

Σε μια πρόσφατη μελέτη φάνηκε ότι τα προβλήματα με τον λαγονοψοΐτη μπορεί να εμφανιστούν και μετά από αρθροσκόπηση ισχίου και να αποτελέσουν ένα πιθανό αίτιο συμπτωματολογίας σε τέτοιους ασθενείς. Αν και η παθολογία του λαγονοψοΐτη είναι γνωστή στους ορθοπεδικούς που ασχολούνται με την αρθροσκόπηση ισχίου, πολλές λεπτομέρειες δεν είναι ακόμα σαφείς.

Στη μελέτη αυτή μελετήθηκαν ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αρθροσκόπηση ισχίου για μηροκοτυλιαία πρόσκρουση μεταξύ Μαρτίου 2015 και Ιουλίου 2017. Στην κοόρτη αυτή δεν συμπεριλήφθηκαν περιπτώσεις με δυσπλασία των ισχίων. Όλοι οι ασθενείς είχαν συνδυασμό μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης cam ή pincer, καθώς επίσης και βλάβη του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης. Δεν υπήρχαν ασθενείς με διαγνωσμένη τενοντίτιδα γύρω από το ισχίο. Όλοι οι ασθενείς εκτιμήθηκαν με τις κλίμακες αξιολόγησης του ισχίου Harris Hip Score και Nonarthritic Hip Score, οι οποίες αξιολογήθηκαν προεγχειρητικά και έναν χρόνο μετεγχειρητικά.

Συνολικά μελετήθηκαν 258 περιπτώσεις αρθροσκόπησης ισχίου και διαγνώστηκαν 18 περιπτώσεις με τενοντίτιδα του λαγονοψοΐτη με υπερηχογραφικά μέσα. Η τενοντίτιδα του λαγονοψοΐτη διαγνώστηκε σε ένα μέσο χρονικό διάστημα 2,8 ± 1,8 μηνών μετά το χειρουργείο. Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών. Οι 18 ασθενείς αντιμετωπίστηκαν με έγχυση στεροειδούς (κορτιζόνη), υπό υπερηχοτομογραφική καθοδήγηση, δηλαδή υπέρηχο. Σε όλους τους ασθενείς η τενοντίτιδα του λαγονοψοΐτη επιβεβαιώθηκε με τη θετική ανταπόκριση στην έγχυση στεροειδούς και από αυτούς οι περισσότεροι είχαν άμεση ανακούφιση από τα συμπτώματα, ενώ λίγοι εξ αυτών βελτιώθηκαν μετά από περισσότερους μήνες. Κανένας ασθενής δεν χρειάστηκε να υποβληθεί σε επαναληπτική χειρουργική επέμβαση γι’ αυτό το πρόβλημα.

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι η τενοντίτιδα του λαγονοψοΐτη αποτελεί μία συνηθισμένη πηγή πόνου μετά από αρθροσκόπηση ισχίου, και μπορεί αποτελεσματικά να διαγνωστεί και να αντιμετωπιστεί με έγχυση υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. Έτσι, οι χειρουργοί που πραγματοποιούν αρθροσκοπήσεις ισχίου θα πρέπει να είναι ενήμεροι για την πιθανότητα αυτήν και να αντιμετωπίζουν αναλόγως τους ασθενείς που εμφανίζουν πόνο στο ισχίο με κάμψη της άρθρωσης.

Πηγή: “Hip International”, Φεβρουάριος 2020

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].