Η γωνία άλφα στην προβολή Dunn (Dunn View) περισσότερο χρήσιμη σε σχέση με την απόσταση μηριαίας κεφαλής-αυχένα (femoral head-neck offset) στην πρόβλεψη χόνδρινων βλαβών σε ασθενείς με μηροκοτυλιαία πρόσκρουση κατά την αρθροσκόπηση ισχίου | Dr. Αλέξανδρος Π. Τζαβέας
Επιστροφή

Η γωνία άλφα στην προβολή Dunn (Dunn View) περισσότερο χρήσιμη σε σχέση με την απόσταση μηριαίας κεφαλής-αυχένα (femoral head-neck offset) στην πρόβλεψη χόνδρινων βλαβών σε ασθενείς με μηροκοτυλιαία πρόσκρουση κατά την αρθροσκόπηση ισχίου

Σκοπός μελέτης που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο αμερικάνικο περιοδικό “Arthroscopy” ήταν η ταυτοποίηση των ακτινολογικών μετρήσεων που προβλέπουν τις χόνδρινες βλάβες της κοτύλης του ισχίου, σε ασθενείς με μηροκοτυλιαία πρόσκρουση, που υποβάλλονται σε αρθροσκόπηση ισχίου.

Αξιολογήθηκαν ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αρθροσκόπηση ισχίου μεταξύ των ετών 2008 και 2020, και πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις, όπως, εκτίμηση της οστεοαρθρίτιδας (κλίμακα Tonnis), γωνία κέντρου-παρυφής (lateral center edge angle-LCEA) και γωνία άλφα, ενώ ταυτόχρονα έγινε αξιολόγηση των χόνδρινων βλαβών της κοτύλης με την κλίμακα αξιολόγησης Outerbridge και Acetabular Labrum Articular Disruption. 

Εκτιμήθηκαν συνολικά 1485 ασθενείς και πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση των δεδομένων.

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι η γωνία άλφα στην ακτινολογική προβολή Dunn αποτελεί έναν κύριο προγνωστικό παράγοντα για τις χόνδρινες βλάβες της κοτύλης.

Πηγή: Arthroscopy”, Απρίλιος 2022

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].