Η αυχενομηριαία γωνία μπορεί να προβλέψει το πάχος του πρόσθιου θυλάκου σε ασθενείς με μηροκοτυλιαία πρόσκρουση | Dr. Αλέξανδρος Π. Τζαβέας
Επιστροφή

Η αυχενομηριαία γωνία μπορεί να προβλέψει το πάχος του πρόσθιου θυλάκου σε ασθενείς με μηροκοτυλιαία πρόσκρουση

Ο αρθρικός θύλακος του ισχίου αποτελεί μια σημαντική σταθεροποιητική δομή  της άρθρωσης. Ιδιαίτερα ο λαγονομηριαίος σύνδεσμος προσδίδει σημαντική σταθερότητα. Κατά την αρθροσκόπηση του ισχίου η είσοδος στην άρθρωση επιτάσσει την θυλακοτομή, την ιατρογενή δηλαδή διατομή του θυλάκου. Ο τρόπος διαχείρισης αυτής της ιατρογενούς ρήξης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των ιδιοσυστασιακών χαρακτηριστικών, ένα από τα οποία αποτελεί και το πάχος του αρθρικού θυλάκου.

Σε μία νέα έρευνα μελετήθηκε ο πιθανός συσχετισμός της αυχενομηριαίας γωνίας, μετρούμενης στην αξονική τομογραφία, σε σχέση με το πάχος του πρόσθιου θυλάκου.  Στην αναδρομική αυτή μελέτη συλλέχθηκαν ισχία από ασθενείς που υποβλήθησαν σε αρθροσκόπηση ισχίου, ηλικιών 15 έως 55 έτη.  Η αυχενομηριαία γωνία μετρήθηκε στην αξονική τομογραφία, ενώ το πάχος του πρόσθιου θυλάκου στη μαγνητική τομογραφία.  Ακολούθησε στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων, ενώ παράλληλα αξιολογήθηκαν και άλλες παράμετροι, όπως η ηλικία, το φύλο, ο δείκτης μάζας σώματος, η γωνία κέντρου-παρυφής (lateral center-edge angle), η γωνία άλφα, το Beighton Score και η αυχενομηριαία γωνία.

Συνολικά συμπεριελήφθησαν τα στοιχεία 150 ασθενών, με μέση ηλικία 35,8 ± 11,2 έτη, και 56,7% αποτελούνταν από γυναίκες.

Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι η αυχενομηριαία γωνία μπορεί να προβλέψει το πάχος του πρόσθιου αρθρικού θυλάκου, και μάλιστα  διαπίστωσαν ότι η μείωση της αυχενομηριαίας γωνίας κατά 1° αυξάνει το πάχος του αρθρικού θυλάκου κατά 0,24mm.

Πηγή: “Knee Surgery Sports Traumatology, Arthroscopy”, Ιούλιος 2023

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].