Επιστροφή

Η αρθροσκοπική αποκατάσταση της αποκόλλησης του αρθρικού χόνδρου της κοτύλης με κόλλα ινικής

Hip International, Jan-Mar 2010

Alexandros Tzaveas and Richard Villar

Η αποκόλληση του αρθρικού χόνδρου της κοτύλης αποτελεί ένα συχνό εύρημα στην αρθροσκόπηση ισχίου. Ο αρθρικός χόνδρος είναι μακροσκοπικά υγιής αλλά αποκολλημένος από το υποχόνδριο οστό. Η εκτομή τέτοιων χόνδρινων κρημνών αποτελεί μία συνήθη τεχνική για τον τύπο αυτών των βλαβών. Εντούτοις, οι συγγραφείς αναφέρουν μία σειρά 19 συνεχόμενων ασθενών στους οποίους ο αποκολλημένος αρθρικός χόνδρος σταθεροποιήθηκε στο υποχόνδριο οστό με τη χρήση ινικής. Χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα αξιολόγησης του ισχίου modified Harris hip score για την εκτίμηση του πόνου και της λειτουργικότητας. Διαπιστώθηκε ότι η βελτίωση στον πόνο και τη λειτουργικότητα ήταν στατιστικά σημαντική στους έξι μήνες και ένα χρόνο μετά την αρθροσκόπηση ισχίου. Δεν παρατηρήθηκαν τοπικές ή γενικευμένες ανεπιθύμητες ενέργειες. Τρεις ασθενείς υπεβλήθησαν σε επαναληπτική αρθροσκόπηση ισχίου για ασυναφείς λόγους. Σε καθένα από αυτούς, ο αρθρικός χόνδρος της περιοχής που είχε αποκατασταθεί με ινική φάνηκε να είναι σταθερός και με φυσιολογική όψη. Τα αποτελέσματα των συγγραφέων προτείνουν ότι η ινική είναι ένας ασφαλής παράγοντας για τη διόρθωση της αποκόλλησης του αρθρικού χόνδρου της κοτύλης.

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].