Επιστροφή

Η αποτελεσματικότητα των ενδαρθρικών εγχύσεων στην οστεοαρθρίτιδα του ισχίου

Οι ενδαρθρικές εγχύσεις αποτελούν έναν τρόπο μεσοπρόθεσμης αντιμετώπισης των συμπτωμάτων για την οστεοαρθρίτιδα του ισχίου.  Οι συνηθέστεροι φαρμακευτικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται είναι τα κορτικοστεροειδή, το υαλουρονικό οξύ, οι παράγοντες αιμοπεταλίων (PRP) και οι συνδυασμοί των ανωτέρω. 

Μία νέα μελέτη, ως μεταανάλυση, αναφέρει τα αποτελέσματα της ενδαρθρικής έγχυσης στο ισχίο με διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα, όπως αυτά δημοσιεύτηκαν σε πολλαπλές μελέτες.  

Έγινε μια συστηματική ανασκόπηση και ελέγχθηκαν τα αποτελέσματα των εγχύσεων με υαλουρονικό οξύ, κορτικοστεροειδή, παραγόντων αιμοπεταλίων (PRP) και υαλουρονικού οξέος σε συνδυασμό με PRP για την οστεοαρθρίτιδα του ισχίου. 

Έγινε μία συστηματική βιβλιογραφική έρευνα στις βάσεις δεδομένων PubMed, Embase, Web of Science και Cochrane database τον Απρίλιο του 2018, προκειμένου να ανιχνευθούν τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες που εκτίμησαν την κλινική αποτελεσματικότητα των εγχύσεων σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα του ισχίου.  

Συνολικά, μελετήθηκαν 11 τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες σε ένα σύνολο 1060 ασθενών. 

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι οι ενδαρθρικές εγχύσεις του ισχίου με κορτικοστεροειδή συνιστώνται ως ο πιο αποτελεσματικός παράγοντας στη μεσοπρόθεσμη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων οστεοαρθρίτιδας ισχίου.  Επίσης, οι παράγοντες αιμοπεταλίων (PRP) αναφέρονται να έχουν τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για την αντιμετώπιση του πόνου για έως έξι μήνες. 

Πηγή: “Arthroscopy”, Ιανουάριος 2020

 

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].