Βιολογικοί παράγοντες vs υαλουρονικό οξύ στην οστεοαρθρίτιδα ισχίου: παρόμοια μεσοπρόσθεσμα αποτελέσματα | Dr. Αλέξανδρος Π. Τζαβέας
Επιστροφή

Βιολογικοί παράγοντες vs υαλουρονικό οξύ στην οστεοαρθρίτιδα ισχίου: παρόμοια μεσοπρόσθεσμα αποτελέσματα

Μια συστηματική ανασκόπηση και μεταανάλυση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών επιπέδου Ι και ΙΙ που δημοσιεύτηκε στο αμερικάνικο περιοδικό “Arthroscopy”, ανέλυσε τα μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα των ενδαρθρικών εγχύσεων ισχίου για οστεοαρθρίτιδα με βιολογικούς παράγοντες και υαλουρονικό οξύ.

Η συστηματική αυτή ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε μέσω των βάσεων δεδομένων PubMed, Cochrane Library και Embase, με στόχο τις τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες (randomized controlled trials).  Οι ασθενείς είχαν εκτιμηθεί με τις βαθμολογίες Western Ontario, McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC), Visual Analog Scale (VAS) για τον πόνο, και the Harris Hip Score (HHS).

Ανιχνεύτηκαν έξι μελέτες (πέντε επιπέδου Ι και μία επιπέδου ΙΙ), οι οποίες συμπεριλάμβαναν 211 ασθενείς που υπεβλήθησαν σε ενδαρθρική έγχυση με βιολογικούς παράγοντες, και 197 που υπεβλήθησαν σε έγχυση με υαλουρονικό οξύ.  Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις κλίμακες αξιολόγησης (WOMAC, VAS ή HHS).

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με ενδαρθρικές εγχύσεις βιολογικών παραγόντων ή υαλουρονικού οξέος μπορούν να αναμένουν παρόμοια αποτελέσματα μεσοπρόθεσμα.

 

Πηγή: “Arthroscopy”, Ιούνιος 2022

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].