Αρθροσκόπηση ισχίου σε συνδυασμό με έγχυση βλαστοκυττάρων σε ασθενείς με ρήξη επιχειλίου χόνδρου και πρώιμες οστεοαρθριτικές βλάβες: παρόμοια αποτελέσματα με ασθενείς που υπεβλήθησαν σε αρθροσκόπηση ισχίου για ρήξη επιχειλίου χόνδρου χωρίς αρθρίτιδα | Dr. Αλέξανδρος Π. Τζαβέας
Επιστροφή

Αρθροσκόπηση ισχίου σε συνδυασμό με έγχυση βλαστοκυττάρων σε ασθενείς με ρήξη επιχειλίου χόνδρου και πρώιμες οστεοαρθριτικές βλάβες: παρόμοια αποτελέσματα με ασθενείς που υπεβλήθησαν σε αρθροσκόπηση ισχίου για ρήξη επιχειλίου χόνδρου χωρίς αρθρίτιδα

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια συζήτηση για το κατά πόσο βοηθά η έγχυση βλαστοκυττάρων (αρχέγονων μεσεγχυματικών κυττάρων) από τον μυελό των οστών, ειδικά σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αρθροσκόπηση ισχίου και παρουσιάζουν χονδροπάθεια της κοτύλης ή της μηριαίας κεφαλής.  Σε μία νέα μελέτη έγινε μία προσπάθεια να προσδιοριστεί το κλινικό αποτέλεσμα της ενδαρθρικής έγχυσης βλαστοκυττάρων (αρχέγονων μεσεγχυματικών κυττάρων) από τη λαγόνια ακρολοφία κατά τη διάρκεια αρθροσκόπησης ισχίου σε ασθενείς με συμπτωματική ρήξη του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης και πρώιμες ακτινολογικές οστεοαρθριτικές βλάβες.

Επρόκειτο για μια αναδρομική μελέτη κατά την οποία συλλέχθηκαν στοιχεία από μια βάση δεδομένων. Ασθενείς με οστεοαρθρικές βλάβες βαθμού Ι και ΙΙ κατά Tonnis και συμπτωματική ρήξη του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης σε αρθροσκόπηση ισχίου και ταυτόχρονη έγχυση βλαστοκυττάρων, συγκρίθηκαν με αυτούς οι οποίοι υπεβλήθησαν σε αρθροσκόπηση ισχίου, χωρίς όμως έγχυση των κυττάρων αυτών.  Εκτιμήθηκαν τα αναφερόμενα από τους ασθενείς αποτελέσματα έως και δύο χρόνια μετεγχειρητικά, συμπεριλαμβανομένων του modified Harris Hip Score, Hip Outcome Score-Activities of Daily Living, Hip Outcome Score-Sport και International Hip Outcome Tool 33 score.

Συνολικά 35 ασθενείς υπεβλήθησαν σε αρθροσκόπηση ισχίου προκειμένου να επιδιορθωθεί ο επιχείλιος χόνδρος με ταυτόχρονη έγχυση βλαστοκυττάρων, και συγκρίθηκαν με άλλους 35 ασθενείς.  Δεν υπήρχαν διαφορές στα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών.   Η πρώτη ομάδα αποτελούνταν από 22 ασθενείς με οστεοαρθριτικές βλάβες βαθμού Ι κατά Tonnis και 13 ασθενείς με βαθμού ΙΙ κατά Tonnis, ενώ η ομάδα σύγκρισης  με 35 ασθενείς παρουσίαζε οστεοαρθριτικές βλάβες βαθμού 0 κατά Tonnis.  Συγκρίθηκαν όλες οι κλίμακες αξιολόγησης στα δύο χρόνια και δεν υπήρχε καμία διαφορά στη βελτίωση.   Το ποσοστό μετατροπής σε ολική αρθροπλαστική ισχίου ήταν 14,3% στην πρώτη ομάδα και 5,7% στη δεύτερη. 

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι σε μια ομάδα ασθενών που εμφανίζει μεγάλη πρόκληση για τον ορθοπαιδικό χειρουργό, και οι οποίοι παρουσιάζουν ρήξη του επιχιλείου χόνδρου και πρώιμες οστεοαρθριτικές βλάβες, η αρθροσκόπηση ισχίου με ταυτόχρονη έγχυση βλαστοκυττάρων  (αρχέγονων μεσεγχυματικών κυττάρων) έχει ως αποτέλεσμα τη στατιστικά σημαντική βελτίωση στις κλίμακες αξιολόγησης του ισχίου με συγκρίσιμα αποτελέσματα σε σχέση με την ομάδα ασθενών με μη αρθριτικά ισχία που υποβάλλονται σε αρθροσκόπησης ισχίου.

 

Πηγή: “Arthroscopy”, Ιούνιος 2023

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].