Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη επιβίωση της άρθρωσης μετά από αρθροσκόπηση ισχίου; | Dr. Αλέξανδρος Π. Τζαβέας
Επιστροφή

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη επιβίωση της άρθρωσης μετά από αρθροσκόπηση ισχίου;

Clin Orthop Relat Res, Sep 2010

McCarthy JC, Jarrett BT, Ojeifo O, Lee JA, Bragdon CR.

Harris Orthopaedic Laboratory, Massachusetts General Hospital, 55 Fruit Street, Yawkey 3B, Boston, MA, 02115, USA, [email protected].

Η αρθροσκόπηση ισχίου είναι μία εξελισσόμενη τεχνική. Μία μικρή μελέτη κατά το παρελθόν πρότεινε ότι η χαμηλή βαθμολογία της κλίμακας αξιολόγησης για το ισχίο Harris και η αρθρίτιδα κατά τη χρονική στιγμή της αρθροσκόπησης ισχίου αποτελούσαν παράγοντες πρόβλεψης για κακή πρόγνωση.

Ο σκοπός των συγγραφέων ήταν να επιβεβαιώσουν αυτά τα ευρήματα με μία μεγάλη ομοιογενή ομάδα ασθενών προκειμένου να καθοριστεί η βαθμολογία της κλίμακας αξιολόγησης του ισχίου nonarthritic μακροπρόθεσμα, να καθοριστεί η επιβίωση, να ανιχνευθούν οι παράγοντες κινδύνου που αυξάνουν την πιθανότητα για ολική αρθροπλαστική ισχίου και να χρησιμοποιηθούν οι παράγοντες αυτοί ώστε να δημιουργηθεί ένας αλγόριθμος εκτίμησης του κινδύνου.

Ανασκοπήθηκαν αναδρομικά 324 ασθενείς (340 ισχία) που είχαν υποβληθεί σε αρθροσκόπηση ισχίου για πόνο ή/και μηχανικά συμπτώματα. Από αυτούς, οι 106 ασθενείς (111 ισχία ή το 33%) είχαν ελάχιστο χρονικό διάστημα παρακολούθησης τα 10 χρόνια (μέση τιμή, 13 χρόνια, εύρος 10-20 έτη). Η μέση ηλικία ήταν 39 έτη (+/- 13) με 47 άνδρες και 59 γυναίκες. Καταγράφηκαν η ηλικία, το φύλο, ο βαθμός χόνδρινων βλαβών κατά Outerbridge στην κοτύλη και τη μηριαία κεφαλή, και η παρουσία ή όχι ρήξης επιχειλίου χόνδρου. Για την παρακολούθηση των ασθενών χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα αξιολόγησης του ισχίου nonarthritic ή η ημερομηνία της επερχόμενης ολικής αρθροπλαστικής ισχίου. Η επιβίωση καθορίστηκε χρησιμοποιώντας ως τελικό σημείο την ολική αρθροπλαστική ισχίου.

Η επιβίωση στα 111 ισχία ήταν 63% για 10 έτη. Η μέση βαθμολογία της κλίμακας nonarthritic για τους ασθενείς που δεν υποβλήθηκαν τελικά σε ολική αρθροπλαστική ισχίου ήταν 87,3. Η βιωσιμότητα ήταν μεγαλύτερη στις περιπτώσεις που ο βαθμός των χόνδρινων βλαβών για την κοτύλη και τη μηριαία κεφαλή ήταν μηδενική έως ΙΙ. Η ηλικία κατά την αρθροσκόπηση ισχίου και ο βαθμός Outerbridge προέβλεψαν ανεξάρτητα την επακόλουθη ολική αρθροπλαστική ισχίου. Το φύλο και η παρουσία ρήξης επιχειλίου χόνδρου δεν επηρέασαν την μακροπρόθεσμη επιβίωση.

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι βάσει της μακροπρόθεσμης επιβίωσης, η αρθροσκόπηση ισχίου είναι κατάλληλη τεχνική για τη θεραπεία των ρήξεων του επιχειλίου χόνδρου.

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].