ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΔΑΡΘΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΙΣΧΙΟΥ | Dr. Αλέξανδρος Π. Τζαβέας
Επιστροφή

ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΔΑΡΘΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΙΣΧΙΟΥ

Am J Sports Med, Feb 2011

Nepple JJ, Carlisle JC, Nunley RM, Clohisy JC

Η αρθροσκοπική θεραπεία της ενδαρθρικής παθολογίας και των συνοδών δομικών ανωμαλιών συνεχίζει να εξελίσσεται. Εντούτοις, τα σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία έχουν σημαντικούς περιορισμούς στην πρόβλεψη της σοβαρότητας των παθήσεων προεγχειρητικά. Η υπόθεση της μελέτης ήταν ότι οι κλινικοί και ακτινολογικοί παράμετροι συσχετίζονται με την πρόβλεψη της ενδαρθρικής παθολογίας στους ασθενείς που υποβάλλονται σε αρθροσκόπηση ισχίου.

Συνολικά μελετήθηκαν αναδρομικά 355 ισχία σε 338 ασθενείς που υπεβλήθησαν σε αρθροσκόπηση ισχίου από έναν χειρουργό. Τα κλινικά χαρακτηριστικά και ακτινολογικά ευρήματα (στις προσθιοπίσθιες και πλάγιες δίκην βατράχου ακτινογραφίες) της ήπιας δυσπλασίας, της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης τύπου cam και pincer, συγκρίθηκαν με τις βλάβες του επιχειλίου και αρθρικού χόνδρου που διαπιστώθηκαν αρθροσκοπικά.

Βάσει των αποτελεσμάτων οι συγγραφείς συμπέραναν ότι τα κλινικά και ακτινολογικά χαρακτηριστικά, κυρίως το άρρεν φύλο, η μεγάλη ηλικία, ο βαθμός Tonnis, και η αυξημένη γωνία άλφα, συνδέονται με περισσότερο σοβαρή ενδαρθρική νόσο. Η αναγνώριση τέτοιων συσχετίσεων μεταξύ της κλινικής, ακτινολογικής και αρθροσκοπικής εικόνας είναι απαραίτητη για την επιλογή των ασθενών, τον προεγχειρητικό σχεδιασμό και τη συζήτηση με τον ασθενή.

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].