Μία συγκριτική, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη μελέτη της ενδαρθρικής έγχυσης με υαλουρονικό οξύ έναντι τοπικού αναισθητικού στην οστεοαρθρίτιδα ισχίου | Dr. Αλέξανδρος Π. Τζαβέας
Επιστροφή

Μία συγκριτική, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη μελέτη της ενδαρθρικής έγχυσης με υαλουρονικό οξύ έναντι τοπικού αναισθητικού στην οστεοαρθρίτιδα ισχίου

Arthritis Research and Therapy, Dec 2009

Ο σκοπός της μελέτης ήταν η σύγκριση της ενδαρθρικής έγχυσης υαλουρονικού οξέος σε σχέση με έγχυση τοπικού αναισθητικού για την οστεοαρθρίτιδα ισχίου. Οι συγγραφείς διεξήγαγαν μία προοπτική, διπλά-τυφλή, 6-μηνη τυχαιοποιημένη μελέτη με 42 ασθενείς που έπασχαν από οστεοαρθρίτιδα ισχίου. Χορηγήθηκε υαλουρονικό οξύ ή μεπιβακαίνη δύο φορές (μία φορά το μήνα) με υπερηχοτομογραφική καθοδήγηση. Στην μέτρηση της αποτελεσματικότητας συμπεριλήφθησαν ο δείκτης πόνου και λειτουργικότητας Lequesne, μία οπτική αναλογική κλίμακα για τον πόνο, η εκτίμηση της ταυτόχρονης χρήσης άλλων αναλγητικών, η υποκειμενική άποψη του ασθενή, η εκτίμηση του γιατρού και η ασφάλεια των φαρμάκων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχε μία σημαντική μείωση του δείκτη Lequesne στην ομάδα με το υαλουρονικό οξύ για τους τρεις και έξι μήνες μετά τη θεραπεία (p<0,001) και σημαντικά μειωμένη βαθμολογία στην οπτική αναλογική κλίμακα του πόνου κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους (p<0,05) σε σχέση με την ομάδα του τοπικού αναισθητικού. Δεν υπήρχε διαφορά στις υπόλοιπες μετρήσεις για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας στους τρεις και έξι μήνες. Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι υπάρχει ένα ευεργετικό αποτέλεσμα της ενδαρθρικής χορήγησης και ότι το υαλουρονικό οξύ αποτελεί μία ασφαλή θεραπεία στην αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας του ισχίου.

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].