Η αποτελεσματικότητα της χειρουργικής αντιμετώπισης της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης: μία συστηματική ανασκόπηση. | Dr. Αλέξανδρος Π. Τζαβέας
Επιστροφή

Η αποτελεσματικότητα της χειρουργικής αντιμετώπισης της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης: μία συστηματική ανασκόπηση.

Am J Sports Med, Nov 2010

Ng VY, Arora N, Best TM, Pan X, Ellis TJ

Πρόσφατες μελέτες στην χειρουργική αντιμετώπιση της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης (FAI) έχουν εισαγάγει πολυάριθμα στοιχεία στη διεθνή βιβλιογραφία. Εντούτοις, δεν υπάρχει μία ξεκάθαρη συναίνεση για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας αυτής. Ο σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να απαντηθούν τέσσερα ερωτήματα με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία: (1) Πετυχαίνει η θεραπεία για την μηροκοτυλιαία πρόσκρουση να βελτιώσει τα συμπτώματα; (2) Σε ποια υποκατηγορία ασθενών θα πρέπει να αποφεύγεται η χειρουργική θεραπεία; (3) Είναι η τεχνική της επανακαθήλωσης του επιχειλίου χόνδρου ανώτερη της απλής μερικής εκτομής; (4) Μεταβάλλει η θεραπεία για μηροκοτυλιαία πρόσκρουσης τη φυσική πορεία της οστεοαρθρίτιδας στους νέους ασθενείς;

Εξετάστηκαν 23 εργασίες περιπτώσεων ασθενών, και έγινε σε αυτές συστηματική ανασκόπηση. Συλλέχθηκαν στοιχεία από όλες τις εργασίες ώστε να απαντηθούν τα παραπάνω 4 ερωτήματα. Οι μελέτες αυτές αφορούσαν 970 περιπτώσεις ασθενών, και μία μελέτη ήταν επιπέδου ΙΙ, δύο επιπέδου ΙΙΙ και 20 επιπέδου ΙV. Όλες οι μελέτες έδειξαν βελτίωση των συμπτωμάτων στους ασθενείς. Περίπου το 30% των ασθενών τελικά είχαν ανάγκη ολικής αρθροπλαστικής ισχίου. Οι ασθενείς στους οποίους διαπιστώθηκαν χόνδρινες βλάβες 3ου ή 4ου βαθμού κατά Outerbridge διεγχειρητικά ή παρατηρήθηκαν οστεοαρθριτικές βλάβες μεγαλύτερες του 1ου βαθμού κατά Tonnis θα έχουν χειρότερα αποτελέσματα με τη χειρουργική θεραπεία για μηροκοτυλιαία πρόσκρουση. Μόνο 2 μελέτες συνέκριναν άμεσα την επανακαθήλωση του επιχειλίου χόνδρου με την μερική εκτομή του.

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στην πρόβλεψη του αποτελέσματος της χειρουργικής θεραπείας της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης σε διάφορους πληθυσμούς ασθενών και να εκτιμηθεί η ανάγκη για επανακαθήλωση του επιχειλίου χόνδρου.

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].