Επιστροφή

Ο συνδυασμός πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια (PRP) - υαλουρονικό οξύ βελτιώνει τον πόνο και τη λειτουργία στην οστεοαρθρίτιδα γονάτων

Σε νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο αμερικάνικο περιοδικό “Arthroscopy” έγινε η σύγκριση της αποτελεσματικότητας των εγχύσεων πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια (PRP) σε συνδυασμό με υαλουρονικό οξύ, έναντι μεμονωμένων εγχύσεων υαλουρονικού οξέος στην οστεοαρθρίτιδα γόνατος.  Η μελέτη έγινε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των συστηματικών ανασκοπήσεων (systematic review) και των μετα-αναλύσεων (meta-analysis).  Μελετήθηκαν τυχαιοποιημένες μελέτες που σύγκριναν άμεσα τη συνδυασμένη χρήση PRP με υαλουρονικό οξύ έναντι μεμονωμένης χρήσης υαλουρονικού οξέος.  Έγινε έρευνα στις βάσεις δεδομένων PubMed, Scopus και Cochrane central έως τον Μάιο του 2020. 

Ανευρέθησαν τέσσερις μελέτες με συνολικά 377 ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα γόνατος σταδίου I έως IV κατά Kellgren Lawrence. Η περίοδος παρακολούθησης των ασθενών ήταν δώδεκα μήνες σε τρεις μελέτες και έξι μήνες σε μία.  Οι ασθενείς που έλαβαν PRP σε συνδυασμό με υαλουρονικό οξύ είχαν σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση σε σχέση με αυτούς που έλαβαν μεμονωμένα υαλουρονικό οξύ, σύμφωνα με τις βαθμολογίες της οπτικής αναλογικής κλίμακας (visual analogue scale). 

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι συμπτωματικοί ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα γόνατος στους οποίους έγινε έγχυση συνδυασμού PRP και υαλουρονικού οξέος έδειξαν μεγαλύτερη βελτίωση στον πόνο και στη λειτουργικότητα σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν μεμονωμένα υαλουρονικό οξύ, και οι οποίοι εκτιμήθηκαν στους τρεις, έξι και δώδεκα μήνες. Η μελέτη αυτή δείχνει ενθαρρυντικά στοιχεία για τη χρήση του συνδυασμού PRP και υαλουρονικού οξέος.

 

Πηγή: “Arthroscopy”, Απρίλιος 2021

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].